نویسنده = سامان عسکری
بررسی قاعده تزاحم در مورد درمان بیماران کرونایی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-13

سامان عسکری؛ دکتر علیرضا مظلوم رهنی؛ علی کاردان؛ رضا زرجان


تقلیل ثمن در حقوق ایران و اروپا

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-24

سامان عسکری؛ رضا زرجان؛ نازنین عباس پور ایکدر