راه اندازی صفحه مجله علمی حقوق و مطالعات نوین در شبکه اجتماعی اینستاگرام

 صفحه مجله علمی حقوق و مطالعات نوین در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شناسه کاربری jhvmn.ir راه اندازی شد. کاربران و مخاطبین مجله می توانند از طریق جستجوی نام فارسی مجله علمی حقوق و مطالعات نوین در شبکه اجتماعی اینستاگرام، یا جستجوی شناسه کاربری jhvmn.ir در این شبکه اجتماعی، به صفحه مذکور دسترسی پیدا کنند. همچنین امکان ورود مستقیم به صفحه اینستاگرام مجله با کلیک کردن بر روی نشان اینستاگرامی موجود در پایین همین خبر فراهم می باشد.