نقش عرف در تعیین پوشش و نقص الزامات عرفی آن

نوع مقاله : یادداشت تخصصی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز. (نویسنده مسئول)

چکیده

پوشش یکی از مهم‌ترین اصول و ضروریات دین اسلامی است که در جامعه ما علاوه بر جنبه شرعی و اسلامی، جزء قوانین قانونی و لازم الاجراء برای افراد جامعه محسوب می‌شود. پوشش یکی از هنجارهای فرهنگی در جامعه کنونی محسوب می‌شود. جنگ نرم دشمن، علیه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که سال‌ها با برنامه ریزی‌های فرهنگی غرب در کشور ما نقش بسته است. پوشش شرعی زن و مرد قواعد و ضوابط مشخص و آشکاری دارد ولی رنگ، شکل لباس، ظاهر (مد) آن بر عهده عرف است. در کشور ما با آنکه پوشش و حجاب جزء شرعیات به شمار می‌آید ولی ما امروزه با چالش بی حجابی روبه رو هستیم که جرم محسوب می‌شود ولی برای آن قانونی مدون نشده است. گردآوری مطالب براساس مطالعات کتابخانه ای، سایت‌های اینترنتی و کتاب‌ها و مقالات الکترونیکی جمع آوری شده است. در این مقاله به بررسی نقش عرف در تعیین پوشش و نقص الزامات عرفی آن می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of customs in determining the coverage and defects of its customary requirements

نویسنده [English]

  • Saba Afraz
Master's student in criminal law and criminology, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Covering is one of the most important principles and necessities of the Islamic religion, which in our society, in addition to the Sharia and Islamic aspect, is considered part of the legal and mandatory laws for the members of the society. Covering is one of the cultural norms in today's society. The enemy's soft war is against the Islamic Republic of Iran, which has been influenced by Western cultural plans in our country for years. Sharia clothing for men and women has specific and clear rules and regulations, but the color, shape of clothes, appearance (fashion) is the responsibility of customs. In our country, although veiling and hijab are part of Sharia law, today we are facing the challenge of not wearing hijab, which is considered a crime, but there is no law for it. The collection of materials is based on library studies, internet sites and electronic books and articles. In this article, we examine the role of customs in determining the coverage and defects of its customary requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • custom
  • coverage
  • defects of requirements