مبانی و قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه. (نویسنده مسئول)

چکیده

تجارت به صورت الکترونیک و در فضای مجازی هرچند می تواند پاسخگوی نیاز بشر امروز برای تجارت از راه دور و به شیوه ای گسترده تر باشد، اما این نوع از تجارت نیز مانند همتای سنتی خود خطرات و آسیب هایی را به دنبال داشت که بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای جبران آن امکان جلب اعتماد و تمایل افراد برای استفاده از فضای سایبری به جای دنیای واقعی در تجارت وجود نداشت. از همین رو کشورهای مختلف اقدام به وضع قوانین در خصوص تجارت الکترونیک نموده و در آن مقرر داشتند که ایراد خسارت بر دیگری در فضای مجازی نیز موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای وارد کننده ی خسارت می گردد. اما برای اینکه بتوان مقررات مربوط به این مسئولیت مدنی را به طور صحیح اجرا نمود ابتدا باید اقدام به شناخت مبانی و قواعد موجد این مسئولیت نمود. مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک برگرفته از قواعد فقهی و قواعد حقوقی بوده که در پژوهش حاضر با واکاوی قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک، به بیان مستندات آن پرداخته شده است. همچنین در این پژوهش نفوذ این مبانی و قواعد فقهی در مبحث تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The fundamentals and juristic principles of civil liability in electronic commerce

نویسنده [English]

  • Erfan Rahaee
Senior expert in private law, Department of Law, Islamic Azad University, Mime branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Electronic commerce in the world of social networking can broadly fulfill the needs of long distance business, but this kind of business can also be harmful just like its traditional counterpart, which without executive guarantee to compensate such an issue, there would not be the possibility to gain trust and attention of people to use it for businesses instead of the real world means. Therefore, various countries have attempted to pass rules regarding electronic commerce and enacted that، causing damage to others in cyber space also leads to civil liability for the one who has done so. In order to properly enforce the regulations related to civil liability, effort must be made to study the causal basics and principles. Civil liability in electronic commerce is derived from juristic and legal rules, and in the present study with the analysis of juristic rules in civil liability regarding electronic commerce, the documentation has been discussed. The influence of these principles and the juristic rules in the field of electronic commerce have also been talked about.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Commerce
  • civil liability
  • damage
  • principles
  • jurisprudence