بررسی اثر بخشی پیشگیری از جرم و راهکارهای آن در رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. (نویسنده مسئول)

2 کارآموز وکالت، کارشناس علوم قضایی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه.

چکیده

جرم، جنایت و ترس از جرم از جمله دغدغه های رایج و فراگیر در جوامع مختلف می باشد ؛ تدابیر مختلف و متنوعی در طول زمان برای برخورد با جرم و بی نظمی اتخاذ شده است. به جز بخش معدودی از کشورهای اسلامی که به تبعیت از سیستم جنایی اسلام گرایش قابل توجهی به تدابیر متنوع پیشگیرانه داشته اند، در سایر ملل این تدابیر صبغه واکنشی و سرکوبگرانه داشته و به شکل مجازات نمایان شده و از طریق سیستم عدالت قوه قضاییه اعمال گشته است. در دهه های اخیر و کنونی ناتوانی سیستم دادگستری در حل مشکل جرم و نا امنی بر همگان معلوم شده که مع الاسف این واقعیت و همچنین هزینه های سرسام آور و هنگفت اقدامات سرکوبگرانه، سیاست گذاران حوزه قانون گذاری را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه وادار ساخته است. اقدامات پیشگیرانه نیز در گذر زمان کارآمدی خود در پیشگیری از جرم و جنایت و مقابله با جرم و نا امنی را به وضوح نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of effectiveness of crime prevention and its solutions in judicial procedure

نویسندگان [English]

  • Navid Sahraei 1
  • Monireh Rahimi Kaldanlo 2
1 Master's degree, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Center Branch, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 Legal trainee, BA, Judicial Sciences Department, Faculty of Law, Islamic Azad University, Urmia branch.
چکیده [English]

Crime, crime and fear of crime are common and widespread concerns in different societies; Various measures have been adopted over time to deal with crime and disorder. Except for a few Islamic countries, which have had a significant tendency towards various preventive measures in accordance with the Islamic criminal system, in other nations, these measures have been reactive and repressive and have appeared in the form of punishment and have been applied through the justice system of the judiciary. . In the recent and current decades, the inability of the justice system to solve the problem of crime and insecurity has become clear to everyone, and unfortunately, this fact, as well as the staggering and huge costs of repressive measures, have forced policymakers in the legislative field to use preventive measures. . Over time, preventive measures have clearly shown their effectiveness in preventing crime and dealing with crime and insecurity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the nature of crime prevention
  • social and situational prevention
  • crime prevention in the constitution
  • a look at the crime prevention bill
1- ابراهیمی، شهرام، (1383)، پیش گیری از جرم، چاپ اول، بی جا.
2- احمدی ابهری، سید محمد علی، (1377)، اسلام و دفاع اجتماعی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
3- برنارد بولد، (1373)، کیفر شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، بی جا.
4- خلفی، مسلم، (1386)، بازنگرشی درون دینی به حجاب، کتاب زنان، شماره 37، سال دهم، پاییز.
5- صفاری، علی، (1380)، مبانی نظری پیش گیری وضعی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 34-33.
6- قرشی، سید علی اکبر، (1412 ق)، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ ششم.
7- کی نیا، مهدی، (1376)، مبانی جرم شناسی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ پنجم.
8- گلدوزیان، ایرج، (1369)، حقوق جزای عمومی ایران، تهران، دانشگاه تهران.
9- نایینی، محمد حسین، (1424 ق)، تنبیه الأمه و تنزیه المله، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.
10- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (بی تا)، تقریرات درس جرم شناسی، پیش گیری، دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی.
12- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (83-1382)، تقریرات درس جرم شناسی دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، تنظیم: رضا فانی، نیمسال اول تحصیلی.
13- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1383)، پیش گیری عادلانه از جرم، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد آشوری، انتشارات سمت.