تحول مفهوم حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

اشخاص حقیقی امروزه در حقوق بین الملل تا حدودی به طور مستقیم حضور پیدا کرده اند و به سبب همین حضور حقوقی به آنها تعلق گرفته است و مسولیت های نیز بر عهده آنها قرار داده شده. البته دارا شدن حق و مسولیت در عرصه بین المللی توسط افراد مستلزم آن است که آنان را تابع حقوق بین الملل هر چند به عنوان تابع منفعل بدانیم و هر چند که در این رابطه دیده گله‌های مخالفی وجود نیز وجود داشته و دارد اما رویه موجود در جامعه بین المللی امروزی جایگاه اشخاص حقیقی به عنوان تابع حقوق بین الملل را مورد شناسایی قرار داده است که اعمال و اجرای این حقوق و مسولیت های بین المللی خود گواهی این مدعا می باشد. آنچه این نوشته دنبال میکند آن است که این حقوق و مسولیت های بین المللی خود حقوق بین الملل را از بعد تاریخی بررسی کرده و تحولات مربوط به هریک از این موضوعات را از حیث مفهوم و ماهیت و ساز کارهای مربوط به هریک مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evolution of the concept of rights and responsibilities of national persons in international tional law in the light of the international human rights system

نویسنده [English]

  • Danial Azarpeivand
Master's student, International Law, Islamic Azad University, Varamin, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Today, natural person have appeared directly in the international law to some extent, and bue to this presence, leyal rights have been assigned to them and responsibilities have been placed on them,of course, having rights and responsibilities in the international arena by individuals requires that we consider them subject to international law, even though they are passive subjects and although there have been and still are opposing views in this regard, it is the countries practice the society. today international community has recognised the status of natural person as subjects of in international law, and the application and implementation of these international rights and responsibilities in proof of this claim what this article floors is to examine these rights and responsibilities related to in dividuals in international law from a historical perspective and the development to each of these issues in therms of the concept, natural and mechanism related to each case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural person
  • rights and responsibilities
  • rights to sue
  • criminal liability