حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه بین المللی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب.

چکیده

صلح و‌ آرامش، آرزوی همه‌ی ملت‌هاست، با این وجود هر روز در گوشه‌ای از دنیا، شاهد رخ دادن جنگ و منازعه‌ای جدید هستیم. فارغ از اینکه دلیل شروع یا ادامه‌ی این مخاصمات چیست، گروه‌هایی در آن‌ها درگیر می‌شوند که کمترین امکانات حفاظت از خود را دارند. عمده‌ترین و آسیب‌پذیرترینِ این گروه‌ها، کودکان هستند. در واقع آنچه در آتش جنگ می‌سوزد، تصویر روزهای خوش‌ کودکی و کودکانی است که در بهبوحه خاکستر ‌آن آسیب‌های جدی و ماندگار جسمی و روحی برای آنان به جای می‌ماند. کودکان آیینه تمام‌نمای اشخاص بی‌دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند؛ در این میان، حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت‎های وسیعی را از آنها به هنگام مخاصمات مسلحانه بشر و غیر بشر به عمل آورده است. کودکان از حمایت‌های عمومی مقرر شده برای غیرنظامیان در صورتی که در مخاصمه مشارکت مستقیم نداشته باشند، بهره می‌برند و ضمن اینکه از رفتارهای منطبق با حقوق بشر برخوردار می‌شوند، تحت حمایت مقررات حقوقی ناظر بر رفتار با دشمن قرار می‌گیرند. بر همین اساس است که حقوق بشردوستانه از زمان آغاز منازعات مسلحانه تا پایان آن، سازوکارهایی حمایتی(عام و خاص) را برای کودکان لحاظ می‌کند که ‌بهترین منفعت کودکان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست‌وجو کرد. در این پژوهش سعی بر این شده است که حمایت ازکودکان از منظر حقوق بین المل بشردوستانه مورد بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Protection of children's rights in international armed conflicts from the perspective of international humanitarian law

نویسندگان [English]

  • Mohammadmahdi seyyed Naseri 1
  • Sina Darvishi 2
1 Doctoral student of public international law, Islamic Azad University, United Arab Emirates branch. (Corresponding Author)
2 Bachelor of Law student, Faculty of Law, Islamic Azad University, Tehran West Branch.
چکیده [English]

Reconciliation and tranquility are the appetence of all nations; however, throughout the world, we are bystanders to the occurrence of novel strife and conflicts. Regardless of the reason of what is the cause for starting or continuing these conflicts, individuals with the minimum facilities that have to protect themselves get involved. The most common and vulnerable of these groups are children; in fact, they sacrifice their innocent childhood days to brutal wars. And these wars cause serious damage to their mental and physical health, making this group the most vulnerable among the others. Children are the most obvious example of defenseless individuals experiencing gun brutality. In the meantime, international humanitarian law has provided extensive support and protection to children during human and inhumane armed conflicts. If children are not directly involved in the conflict, they will benefit from the general conservation provided for civilians, and while they encompass adaptive behaviors with human rights, they will receive advocacy from current laws and regulations governing behaviors toward the foe.On this basis, humanitarian law includes protection mechanisms (both general and specific) for children from the start to the end of their armed hostilities, with the goal of reducing small and large armaments for the benefit of children. In this research, an attempt has been made to examine the protection of children from the perspective of international humanitarian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children
  • armed conflicts
  • protection
  • international humanitarian law
1- اخگری‌بناب، نادر، (1388)، جرم‌انگاری خشونت جنسی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، 23(6)، مجله حقوق اسلامی.
2- اشمیت، مایکل، (1391)، نقض حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه، ترجمه: احمدرضا فلاح، مقاله نشریه: ویژه نامه مجله حقوقی بین‌المللی، 46، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری.
3- افشاری، لادن، (1395)، پرسش‌ و پاسخی‌ درباره‌ حیسن هابره، واحد آموزش مرکز حقوق‌ کیفری‌ بین‌المللی ایران.
4- آهنگر اصیل، محمد، (1394)، حمایت از کودکان در فرایندهای پس از مخاصمات مسلحانه در حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی.
5- باقرپوراردکانی، عباس، (1385)، تعهد عام دولت ها به رعایت و کسب اطمینان از رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط متخاصمین، 2، سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، نشر گنج دانش.
6- جعفرپور، سعید، دریکوندی، امیربهادر، (1395)، وضعیت زنان و کودکان در چارچوب نظام حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان- موسسه عدالت گستر بارکه افلاک، لرستان.
7- جعفری، سیداصغر، (1394)، تحلیل ابزارها و روش‌های ممنوعه در جنگ از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، 1،  دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 1، تهران.
8- جعفری، سیداصغر، (1396)، اصول حقوق بشردوستانه از دیدگاه امام خمینی (ره)، 47(2)، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی.
9- جعفری‌کجور، فریبا، (1386)، حمایت بین‌المللی از کودکان گرفتار در مخاصمات مسلحانه، پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه مفید.
10- حبیب‌زاده، محمد جعفر، مقدسی‌رویین‌، محمد باقر، ‌(1385)، درآمدی بر حمایت کیفری از اطفال بزه‌دیده در حقوق ایران با نگاهی به‌ اسناد‌ بین‌المللی، 55، مجله علمی-پژوهشی نامه مفید.
11- رمضانی‌قوام‌آبادی، محمدحسین، (1392)، تأسیس شعب فوق‌العاده سنگال برای محاکمه حیسن هابره: یک گام به جلو در‌ راستای‌ مبارزه‌ با جنایات بین‌المللی، 2، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال‌ چهارم‌، گیلان: گروه دانشگاه گیلان.
12- روسو، شارل، (1369)، حقوق مخاصمات مسلحانه، مترجم: ع. م. هنجنی، 1، دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران.
13- زیرکجو، مهرک، (1390)، حمایت از حقوق کودک از منظر حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی در جنگ 22 روزه غزه). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه گیلان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
14- ژیان‌پور، ایمان، (1393)، حمایت بشردوستانه از زنان در مخاصمات مسلحانه با رویکردی به جنگ عراق علیه ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهان، دانشکده حقوق.
15- ساندوز، ایو، (1375)، اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، در مجموعه مقالات حقوق جنگ ، پژوهشکده علوم دفاعی و استراتژیک، چاپ اول، دانشگاه امام حسین.
16- سلطانی، غلام، (1394)، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده زبانهای خارجی.
17- شاو، مالکوم‌ناتان، (1395)، حقوق مخاصمات مسلحانه، مترجمان: حسینی، سیده لطیفه، حسینی، نرگس سادات، 1، نشر خرسندی، 1.
18- شفیعی‌بافتی، نگین، هنجنی، سیدعلی، (1392)، ابعاد حقوقی بین‌المللی مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی. چاپ اول، انتشارات میزان، تهران.
19- شیایزری، کیتی، ساک، کریانگ، (1391)، حقوق بین‌المللی کیفری، مترجمان: یوسفیان، بهنام، اسماعیلی، محمد، چاپ دوم، نشر سازمان سمت.
20- ضیایی‌بیگدلی، محمدرضا، (1392)، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران.
21- ضیایی‌بیگدلی، محمدرضا، (1397)، حقوق جنگ (حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
22- کمیته حقوق بشردوستانه. بررسی تحولات اخیر حقوق بشردوستانه بین‌المللی، ص. ۱۵۴.
23- متاجی، محسن، (1394)، بررسی‌ عنصر‌ روانی‌ جنایت نسل‌زدایی در پرتو رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کرواسی علیه صربستان. فصلنامه‌ مطالعات بین‌المللی پلیس، پلیس بین الملل ناجا، 23، تهران.
24- مروت‌، مجتبی‌، (1385)، «حقوق‌ کودکان در مخاصمات مسلحانه». مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 18.
25- مروت، مجتبی، (1385)، حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه. نشریه دو فصلنامه حقوق و سیاست، ویژه حقوق، 18.
26- مصفا، نسرین، (1385)، کودکان و تعارضات مسلحانه، مجموعه مقالات همایش نهضت بین‌المللی صلیب‌ سرخ، هلال احمر و حقوق بشردوستانه، چاپ اول، انتشارات کلام شیدا، تهران.
27- معظمی، شهلا، نمامیان، پیمان، (1394)، نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی‌؛ دستاوردها‌، هنجارها و چالش‌ها، 11، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری.
28- ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیرحسین، (1384)، حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه، مخاصمات مسلحانه داخلی، چاپ اول، نشر میزان، تهران.
29- میرمحمدی، سیدمصطفی، (1387)، حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه(رهیافت های حقوق بین الملل و حقوق اسلام)، دوفصلنامه حقوق بشر 2 (4).
30- نیکو ‌مفخم، حسن، (1378)، حمایت از زنان و کودکان در حقوق بشردوستانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
31- ویلیام، شبث، (1384)، مقدمه‌ای بر دیوان بین‌المللی کیفری، ترجمه: س.ب. میرعباسی، ح. الهویی نظری، انتشارات جنگل، چاپ اول، تهران.
32- هنکرتز ژ، دسوالدبک ل، (1390). ترجمه‌ دفتر‌ امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی‌ ایران‌ و کمیته‌ صلیب سرخ.
33- هنکرتز، ژان‌ماری، رول، باتیست، آلورمن، کارولین، دوسوالدبک، لوئیس، دورمن، کنوت (1387)، حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی، جلد اول، ترجمه دفتر امور بین‌الملل قوه قضاییه و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران.
34- Aptel, C., (2014), Unpunished Crimes: The Special Court of Sierra Leone and Children, ed by: Charles Chernor Jallah, The Sierra Leone Special Court and its Legacy: The Impact for Africa and International Criminal Law, Cambridge University Press.
35- Brickell, K., (2008), Free in the House: Gendered Experience of Drunkenness and Violence in Siem Reap, Geoforum, vol. 39.
36- Brammertz, S., & Jarvis, M., (2016), Prosecuting Conflict-Related Sexual Violence at the ICTY, Oxford University Press.
37- Broadhurst, R., & Bounhours, T., & Bouhours, B., (2015), Violence and the Civilizing Process in Cambodia, Cambridge University Press.
38- Buergenthal, T., (1976), International Human Rights, West Academic Publishing.
39- Bujard, D. L., (1977), Le Correspondant de press en temps de guerre, Rapport au colloque de la scociete francaise pour le droit international, Juin, 5.
40- Dinstein, Y., (2004), The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge University Press.
41- Devakumar, D., (2014), The intergenerational effects of war on the health of children, BMC Medicine, 12. (57)
42- Divine, G., (2017), No Safe place for Women Stop Violence Against Women Challenge 2017, create Space Independent Publishing Platform.
43- De Brouwer, A., Marie, (2005), Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence: The ICC and Practice of the ICTY and ICTR Intersentia nv.
44- De Brouwer, A, M., & Ka Hon Chu, S., (2012), The Men Who Killed Me: Rwandan Survivors of Sexual Violence, Douglas and McIntyre Publishers.
45- Fall, M., (2014), the Extraordinary African Chambers: The Case of Hissene Habre, Africa and the International Criminal Court.
46- Focarelli, C., (2010), “Common Article 1 of the 1949 Geneva Conventions: A Soap Bubble?”, EJIL, Vol. 21, No. 1.
47- (2001), Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries, Yearbook of the International Law Commission.
48- Final Declaration of the International Conference for the Protection of War 1993 Victims, 1993.
49- Resolution Adopted at the Seventh Plenary Session of the General Assembly of the Organization of American States, 1997.
50- European Union Guidelines on promoting compliance with international humanitarian
51- law, 2005.
52- Militaryand Paramilitary Activities in and against Nicaragua, 1986.
53- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996.
54- LegalConsequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 2004.