رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری با تأکید بر امکان صدور قرار اناطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مدیریت مالی، حقوق مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد. (نویسنده مسئول)

2 دکتری تخصصی مدیریت مالی، مهندسی مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.

چکیده

نهادهای مالی در بازار سرمایه بر اساس قانون و مقررات با سایر اجزای این بازار و یا فی‌مابین ارکان خود، در ارتباط‌اند. نقض این قوانین و مقررات موجب بروز ناهنجاری‌هایی در نظام حاکم بر آن‌ها می‌گردد که می‌تواند موجب بروز جرائم یا تخلفاتی گردد و پیگرد قانونی و به تبع آن مجازات و تنبیهات انضباطی را در پی داشته باشد. گاهی نیز میان ارکان نهادهای مالی در ارتباط با یکدیگر یا اشخاص ثالث ممکن است، اختلافاتی بروز کند که لزوماً ناشی از نقض مقررات کیفری نیست اما به نظم و کارایی آن‌ها آسیب می‌زند. به هر رو به‌منظور تضمین حقوق سرمایه‌گذاران و تنظیم روابط سایر اجزای آن‌ها، علاوه بر مجموعه مقررات و ضوابط، ضمانت اجرای قضایی و شبه قضایی نیز در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است. در این مقاله بر ماهیت هیئت داوری بورس و جایگاه آن در نظام قضایی ایران، حدود صلاحیت آن، قابلیت اعتراض آرا و امکان صدور قرار اناطه برای رسیدگی به تخلف در مراجع اداری یا انضباطی را بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dealing disputes in the arbitration board with emphasis on the issuance of a warrant

نویسندگان [English]

  • Parisa Khodayari 1
  • Mahmoud Pakbaz Kataj 2
1 Specialized doctorate in financial management, financial law, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University. (Corresponding Author)
2 Specialized doctorate in financial management, financial engineering, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University.
چکیده [English]

Financial institutions in the capital market are related to other components of this market or among their elements based on laws and regulations. Violation of these laws and regulations causes anomalies in the system that governs them, which can lead to crimes or violations and lead to legal prosecution and, accordingly, punishment and disciplinary punishments. Sometimes, disputes may arise between the elements of financial institutions in relation to each other or third parties, which are not necessarily caused by the violation of criminal regulations, but harm their order and efficiency. Anyway, in order to guarantee the rights of investors and regulate the relations of their other components, in addition to the set of rules and regulations, the guarantee of judicial and quasi-judicial enforcement is also provided in the laws and regulations. In this article, let's examine the nature of the Stock Exchange Arbitration Board and its position in Iran's judicial system, the limits of its jurisdiction, the ability to protest votes, and the possibility of requiring the issuance of a warrant if necessary conditions are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • violation
  • crime
  • dispute
  • investigating authorities
1- امین زاده، سید محمد، (1397)، تحلیل حقوقی رأی هیئت داوری بورس در زمینه سبدگردانی از حیث ضمانت سودآوری و اناطه انضباطی، فصلنامه رأی، پاییز، شماره 24، صص 83-100.
2- حسینی، سید محمد امین، (1399)، حدود صلاحیت هیئت داوری بورس و امکان‌سنجی تجدیدنظرخواهی از آراء هیئت داوری بورس، فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)، زمستان، شماره 33، صص 125-136.
3- خدابخشی پالندی، حسن و محمد صادق قبادی نژاد، (1387)، قرار اناطه حقوقی موضوع ماده 19 ق آ.د.م و بحث‌های پیرامون آن، مجله دادرسی، فروردین و اردیبهشت، شماره 65، صص 34-40.
4- زراعت، عباس، (1386)، آیین دادرسی مدنی در نظام کنونی، تهران: انتشارات خط سوم.
5- سلطانی، محمد، (1395)، حقوق بازار سرمایه، تهران: سمت، پژوهشکده تحقیق و علوم انسانی.
6- سلطانی، محمد، (1392)، صلاحیت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار، مجله تحقیقات حقوقی، تابستان، شماره  63، صص 275- 306.
7- سوادکوهی، سام، (1388)، هیئت داوری بازار اوراق بهادار، تهران: انتشارات بورس.
8- شکری، محمد؛ ایرانشاهی، علیرضا و ابراهیم تقی زاده، (1398)، امکان‌سنجی اعتراض به آرای هیئت داوری بورس؛ دیوان عدالت اداری یا محاکم دادگستری، فصلنامه حقوق اداری، پاییز، شماره 20، صص 177-200.
9- شمس الهی، محسن، (1399)، ماهیت حقوقی و حدود صلاحیت هیئت داوری بورس، بررسی‌های بازرگانی، بهمن و اسفند، شماره 105 صص103-116.
10- شمس، عبدالله، (1385)، آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارت دراک.
11- شهنیایی، احمد، (1394)، نقد رویه دادگاه‌ها مبنی بر عدم قابلیت اعتراض به آراء هیئت داوری بازار اوراق بهادار، فصلنامه رأی، تابستان، شماره 11، صص 73-80.
12- عبدی پور فرد، ابراهیم، (1393)، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
13- مهدی پور، حمید، (1385)، گزارش نشست قضایی استان، ماهنامه قضاوت، خرداد و تیر، شماره 38، صص 15-25.
14- میرزائی منفرد، غلامعلی، (1390)، حقوق بازار اوراق بهادار (بخش اختلافات)، تهران: نشر میزان.
15- میرزائی منفرد، غلامعلی، (1387)، سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات در بازار سرمایه ‌ایران، تهران: انتشارات بورس.
16- نوروزی، محمد، (1384)، قرار اناطه در دعاوی حقوقی، نشریه کانون وکلای دادگستری، بهار، شماره 2، صص 61-71.