بررسی انتقال ویروس کووید 19 و شروع به جرم به قتل عمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

2 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز. (نویسنده مسئول)

3 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز.

چکیده

شیوع بیماری کووید 19 در 3 سال اخیر و عدم درمان قطعی آن موجب آن شده است تا انتقال و ابتلای این بیماری یک عامل مهم در ارتکاب جنایت شود. جرایمی که ممکن است در نتیجه انتقال ویروس کرونا ارتکاب یابد با توجه به عوارض ناشی از آن و وضعیت جسمانی افراد سرایت شونده متفاوت است. درصورتی که انتقال این ویروس، موجب مرگ بزه دیده شود، رفتار فرد انتقال دهنده با توجه به قصد وی ممکن است قتل عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد. هرچند این احتمال وجود دارد که عوارض ناشی از انتقال ویروس کووید 19 بعد از مدتی(کوتاه یا طولانی) بروز کند و این مدت در افراد مختلف متفاوت است. بنابراین، لازم است رفتار ارتکابی از طرف انتقال دهنده این بیماری مسری و کشنده در طول این مدت نیز تحت تعقیب قرا گرفته و با عاملین برخورد قانونی صورت گیرد. پژوهش حاضر از نوع نظری به ‌روش توصیفی-تحلیلی می‏ باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ‏ای با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the transmission of the Covid virus19 and begin the crime of premeditated murder

نویسندگان [English]

  • Zahra Zahadatpour 1
  • Sadegh Barani 2
  • Ismaeil Zolfagharifard 3
  • Abdolkarim Karimi 4
1 Medical student, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences.
2 PhD student in criminal law and criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Shiraz branch. (Corresponding Author)
3 Doctoral student in criminal law and criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Yasouj branch.
4 Master's student in criminal law and criminology, Faculty of Law, Shiraz University.
چکیده [English]

The prevalence of Covid-19 disease in the last 3 years and its lack of definitive treatment has made the transmission and infection of this disease an important factor in committing a crime. The crimes that may be committed as a result of transmitting the coronavirus vary depending on the complications and the physical condition of the person being infected. If the transmission of the virus causes the death of the victim, the behavior of the transmitter according to her intent may be intentional, quasi-intentional murder or pure error. However, it is possible that complications from the transmission of Covid-19 virus will occur after a period of time (short or long) and this period varies from person to person. Therefore, it is necessary that the behavior committed by the transmitter of this contagious and deadly disease during this period be prosecuted and the perpetrators be dealt with legally. The current research is of a theoretical type with a descriptive-analytical method, and the method of collecting information is in the form of a library by referring to documents, books and articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • Commencement of Crime
  • Commencement of Murder