مطالعه حمل‌ و نقل بین‌ المللی دریایی در زمان تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران با رویکرد قواعد و قوانین اینکوتِرمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند. (نویسنده مسئول)

2 دکتری تخصصی حقوق تجارت بین الملل، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

چکیده

قوانین بازرگانی بین‌المللی(اینکوتِرمز) قوانینی که ریسکِ جابجایی و انتقالِ کالا در مراحلِ حمل را بر عهده دارد، به مجموعه قوانین و مقرراتی که مرجع و راهنمای افراد برای واردات و صادرات در بازرگانی بین‌المللی است. این مقاله با بررسی فرضیه‌های مطرح شده به روش توصیفی_تحلیلی با هدفِ بررسی و مطالعه روش‌های بین‌المللی حملِ محموله‌های صادراتی و وارداتی با قواعد اینکوترمز به مطالعه جایگاه حمل و نقل و تجارت دریایی ایران در زمان تحریم های بین المللی با در نظر گرفتن اینکوترمز بر روی حمل و نقل ایران می‌پردازد. یافته‌ها بیان‌می‌دارند: افزایش روز افزون حمل و نقل در سطح بین المللی و نقش انکارناپذیر آن در تجارت بین المللی مقوله ای است که نیازمند درک متقابل متعاملین از قوانین اینکوترمز و بیع بین‌المللی کالا از میزان تعهدات و مسئولیت‌های طرفین در قراردادها می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که صنعت حمل و نقل دریایی تاثیر بسیار زیادی در مبادلات فرامرزی بخصوص بازرگانی و تجارت فراقارهای کشورمان دارد. ناوگان کشتیرانی ایران، یک ناوگان دریایی بزرگ است که با در اختیار داشتن چندین کشتی اقیانوس پیمای پیشرفته، در تمامی مسیرهای بین‌المللی دنیا فعالیت دارد. هرچند که با ایجاد تحریم‌های ظالمانه و فشار کنونی بر صنعت کشتی‌رانی را با کاهشِ سود حمل‌و نقل دریایی روبرو نموده است اما جمهوری‌اسلامی با پیشرفت‌های زیادی در ساخت شناور و کشتی‌سازی های عظیم راه پیشرفت و توسعه این صنعت را به نقطه اعتلای خود پیش‌رو دارد؛ تردید نداشته باشید که صنعت حمل و نقل دریایی ایران در سال‌های آینده میتواند سود سرشاری را از این راه به کشور تزریق کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of international maritime transport during the international sanctions against the Islamic Republic of Iran with the approach of Incoterms rules and regulations

نویسندگان [English]

  • Hamed Dargahi 1
  • Leila Kharazmi 2
1 Master student of International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Damavand branch. (Corresponding Author)
2 Specialized doctorate in international trade law, member of the faculty of the Faculty of Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch.
چکیده [English]

International trade rules (Incoterms) are a set of rules and regulations that are a reference and guide for people to import and export in international trade. This article examines the hypotheses presented in a descriptive-analytical method with the aim of investigating and studying the international methods of transporting export and import cargoes with Incoterms rules to study the position of Iran's shipping and maritime trade at the time of international sanctions, considering Incoterms on transportation and Iran pays. The findings state: the increasing increase of transportation at the international level and its undeniable role in international trade is a category that requires mutual understanding of the interlocutors of the laws of Incoterms and the international sale of goods of the extent of the obligations and responsibilities of the parties in the contracts.The results show that the maritime transport industry has a great impact on cross-border exchanges, especially the trade and commerce of our country. Iran's shipping fleet is a large marine fleet that operates in all international routes of the world with several advanced ocean-going ships. Although it has faced the reduction of the profits of maritime transport by creating cruel sanctions and the current pressure on the shipping industry, the Islamic Republic has made great progress in the construction of vessels and huge shipyards, the way of progress and development of this industry is moving forward to its exaltation point. Do not doubt that Iran's maritime transport industry can inject rich profits into the country in the coming years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maritime law
  • distribution management
  • national economy
1- ابراهیمی، زهرا، (1401)، "برنامه‌ریزی فضایی بر پایه نقش لجستیک (نمونه موردی: بندر گناوه)"، پایان‌نامه ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی.
2- اسکینی، ربیعا، (1401)، حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری) ، تهران، انتشارات سمت، چاپ سی‌وسوم.
3- اعلائی فرد، محمدعلی، (1397)، حقوق دریایی (حمل‌ونقل بین‌المللی دریائی)، تهران: نخل دانش.
4- امین‌زاده، الهام و وحیده غلامی، (1392)، «تحدید اعمال تحریم­های اقتصادی در پرتوی ضوابط حقوق بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی»، فصلنامه روابط خارجی، سال5، شماره 3.
5- تقی زاده، ابراهیم، (1399)، حقوق حمل و نقل دریایی، انتشارات مجد، تهران، چاپ سوم.
6- تقی زاده، ابراهیم، (1401)، حقوق حمل و نقل دریایی، انتشارات مجد، تهران، چاپ پنجم.
7- چرچیل، رابین و آلن لو، (1393)،حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه: بهمن آقایی، چاپ ششم، گنج دانش.
8- حبیبی، حبیب الله، (1399)، ترمینولوژی حقوق و دعاوی دریایی،انتشارات دور اندیشان، تهران، چاپ دوم.
9- خواجه‌ای، علی، (1398)، بررسی نکات انتقال مالکیت و ریسک در اینکوترمز، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور پرند.
10- داراب‌پور، مهراب، (1400)،  اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب دوّم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020، تهران: ناشر: انتشارات گنج دانش،نوبت چاپ: چهارم.
11- زائری، صدیقه، (1401)، توسعه و تحول حقوق دریایی در بستر حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه پیام نور استان بوشهر، مرکز پیام نور عسلویه.
12- زربخش، اسما، (1399)، تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر انعقاد و اجرای قراردادهای بیمه دریایی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.
13- زریوه، حسینعلی، (1400)، تحولات اینکوترمز 2020، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه بین‌المللی چابهار، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی.
14- زینتیان، غزل، (1393)، تحلیل ارتباط میان حمل و نقل دریایی ایران، رشد اقتصادی و تجارت بین المللی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد،  دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، پردیس آموزشهای نیمه حضوری.
15- السان، مصطفی و امینی، وحید، (1391)، «مطالعه تطبیقی جایگزینی بارنامه‌ی کاغذی با بارنامه‌ی الکترونیکی دریایی»، فصلنامه پژوهش بازرگانی، شماره 71، صص 35-63.
16- سوری، امیررضا و تشکینی، احمد، (1388)، عوامل مؤثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک‏های منطقه‏ای، فصلنامةمدل‌سازی‌اقتصادی، 3.
17- سوری، امیررضا و تشکینی، احمد، (1388)، عوامل مؤثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک‏های منطقه‏ای، فصلنامة مدل‌سازی اقتصادی، شماره: 3.
18- صدیق، حسن، (1393)، اصول کلی حقوق دریایی، تهران: جنگل، جاودانه.
19- صدیق، حسن، (1395)، اصول کلی حقوق دریایی، تهران: جنگل، جاودانه. چاپ دوم.
20- علوی قزوینی، سیدعلی و وکیلی مقدم، محمد حسین، (1389)، «بازنگری در مفاد قرارداد»، نشریه فقه و حقوق اسلامی، سال نخست، شماره نخست، صص. 133-161.
21- کاتلر، فیلیپ، (1400)، "مدیریت بازاریابی"، ترجمه: بهمن فروزنده، نشر آموخته، چاپ: بیست‌وهفتم، تهران
22- مرادپسند، حسن، (1393)، بررسی تطبیقی تعهدات فروشنده در حقوق ایران و اینکوترمز 2010، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
23- منصوری، عزیز، (1389)، «تحریم‌های بین‌المللی: نگاهی به قطعنامه 1929»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 24، شماره 2.
24- نجفی اسفاد، (1396)، مرتضی، حقوق دریایی برپایه‌ی قانون دریایی ایران و مقررات بین‌المللی دریایی، چاپ پنجم، تهران: سمت.
25- نجفی اسفاد، (1396)، مرتضی، حقوق دریایی برپایه‌ی قانون دریایی ایران و مقررات بین‌المللی دریایی، چاپ پنجم، تهران: سمت.
26- واحدزاده، موسی، (1381)، (پایان نامه) متصدی حمل ونقل دریایی با تکیه بر رویه قضایی، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
27- یحیی توماج ،رضا ،همت جو ، محمدرضا بچاری لفته ، (1396)، بررسی جایگاه حمل و نقل دریایی در توسعه تجارت بین الملل ایران، هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز.
28- یزدانیان، علیرضا، (1390)، مبانی مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل ونقل کالا در حقوق ایران و فرانسه، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و پنجم، شماره 73.
29- Katzman, K. (2016). Iran’s foreign policy. Congressional Research Service. Report No.7: 1-51.
30- Shearkhani, Sara, Mohammadi, Teimour & Hadinejad, Manijeh (2010). Examine Sanctions Efficiency against Iran’s Non-oil Trade (Gravity Model),1-10.