بررسی نقش شهید سلیمانی در مقابل منازعات امنیتی رژیم صهیونیستی و تروریسم جهانی از منظر حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، دکتری تخصصی علوم سیاسی مسائل ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.

چکیده

شهید سردار قاسم سلیمانی ، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و مدیر برنامه ریزی و عملیاتی راس سخت افزار امنیتی ایران به عنوان محور قدرت شیعه در خاورمیانه بود. هدف ما در این پژوهش بررسی نقش‌آفرینی‌های شهید سردار سپهبد سلیمانی در جبهه‌های مختلف نبرد با تروریسم بدوه است که ایشان را به مرکز محور مقاومت تبدیل کرده بود. ترور سپهبد سلیمانی نه تنها مقاومت را تضعیف نکرد، بلکه باعث انسجام بیشتر آن نیز شده است. نقش حاج قاسم سلیمانی در پیروزی های جبهه مقاومت در مبارزه با استکبار جهانی، صهونیسم بین الملل و ارتجاع منطقه یک نقشی اثرگذار می باشد که موجب شد خلافت خودخوانده داعش در عراق و سوریه از بین رود و از وی به عنوان نمادی از مبارزه به تروریسم در جهان مطرح شود. سوال اصلی ما در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد این است که نقش شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی در محور مقاومت در منازعات امنیتی رژیم اشغالگر صهیونیستی ار منظر حقوق بشر چه بوده است؟ یافته ها نشان می دهد که فرمانده شجاع و دلاور نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با داشتن تفکری نظامی، اندیشه استراتژیک و به مانند یک دیپلمات زیرک، به عنوان نیروی فعال در سیاست خارجی کشورمان نقشی مهم ایفا می کرد. قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی تنها یک فرمانده نظامی نبود، او نماد محور مقاومت» بود که پایه های جمهوری اسلامی بر آن بنا شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the role of Martyr Soleimani against the security conflicts of the Zionist regime and global terrorism from the perspective of human rights

نویسندگان [English]

  • Dr. Saeid Jahangiri 1
  • Hakimeh Sadat Mirrafee 2
1 University Lecturer, PhD in Political Science of Iranian Issues, Faculty of Law and Political Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Unit. (Corresponding Author)
2 Master's student in private law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Semnan branch.
چکیده [English]

Martyr Sardar Qassem Soleimani, Commander of the Quds Force of the Revolutionary Guards and Director of Planning and Operation of Iran's Security Hardware as the Axis of Shiite Power in the Middle East Had become the center of the axis of resistance. The assassination of General Soleimani not only did not weaken the resistance, but also made it more cohesive. The role of Haj Qassem Soleimani in the victories of the Resistance Front in the fight against global arrogance, international Zionism and regional reaction is an influential role that led to the destruction of the self-proclaimed caliphate of ISIL in Iraq and Syria and as a symbol of the fight against terrorism in Let the world be raised. Our main question in this

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martyr Haj Qassem Soleimani
  • terrorism
  • Zionist occupation regime
  • ISIS
  • security conflicts
1- ازغندی، علیرضا، (1378). «تنش‌زدایی در سیاست خارجی، مورد: جمهوری اسلامی ایران (78-1368)». فصلنامه سیاست خارجی. سال13، شماره 4.
2- ازغندی، علیرضا، (1382). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر قومس.
3- است (.دنیای اقتصاد شماره روزنامه 5012 شنبه ۵ تیر ۱399)
4- است (.دنیای اقتصاد شماره روزنامه ۵۲۰۳ شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰)
5- اسدالهی، مسعود، (1379). از مقاومت تا پیروزی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اندیشه سازان نور
6- آقایی، سید داوود، رسولی، الهام(195)، «سازه انگاری و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرائیل»، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 1، صفحات 61-1.
7- بوزان، باری و الی ویور. (1388). مناطق و قدرت‌ها. ترجمه رحمان قهرمان پور. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
8- بوزان، باری، (1388). مردم، دولت‌ها و هراس. ترجمه پژوهشکده‌مطالعات‌راهبردی، تهران: پژوهشکده‌مطالعات‌راهبردی.
9- پاک آئین، محسن، (1399) تحلیلگر مسائل بین الملل ، www.Khemenei.ir .
10- تاجیک، محمدرضا، (1383). سیاست خارجی، عرصه فقدان تصمیم و تدبیر؟!. تهران: نشر فرهنگ گفتمان.
11- حاج یوسفی، امیرمحمد، (1382)«سیاست خارج ایران در قبال اسرائیل»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 1، صص 22-54.
12- حافظ‌نیا، محمدرضا، (1385)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت،  چاپ دوازدهم.
13- خبرگزاری بولتون1399 ش49،452
14- خداکرمی، سارا، (1389). مدیریت نظم منطقه‌ای خلیج فارس پس از یازده سپتامبر و ﺗﺄثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. امام جمعه زاده، جواد. دانشگاه اصفهان، گروه علوم اداری و اقتصاد.           
15- دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، (1383). «طرح خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 7، شماره 25.
16- ذاکریان،مهدی، (1380). سیاست خارجی خاتمی از نگاه صاحبنظر. تهران: انتشارات همشهری.
17- رضایی علیرضا و قاسم ترابی، (1392). «سیاست خارجی دولت حسن روحانی تعامل سازنده در چهارچوب دولت توسعه گرا». فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، دوره 5، شماره 15.
18- رضایی، علی‌اکبر، (1384). «بررسی های نظری در حوزه سیاست خارجی ایران: دستاوردها و توصیه ها». فصلنامه سیاست خارجی. سال19، شماره1.
19- رمضانی، روح الله، (1386). چهارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر نی.
20- رنجبر، مقصود، عابدی، محمد، (1398)، «تحلیل ابعاد منطقه ای جنگ های اسرا ئیل با حزب الله و حماس بر مبنای رویکرد موازنه قدرت»،پژوهش های سیاسی جهان اسلام،سال ششم، شماره سوم، صص 99-77.
21- رولف، رالف، یورگن رولاند، (1393). میان منطقه‌گرایی و روابط بین‌الملل. ترجمه الهه کولایی، محمدکاظم شجاعی. تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
22- (روزنامه جوان ،3:1399)
23- (روزنامه کیهان،4:1399)
24- (روزنامه کیهان،5:1340)
25- (روزنامه کیهان،6:1400)
26- سبحانی، سید محمد علی، (1390)،«تاثیر جنگ 33 روزه اسرائیل با حزب الله لبنان بر جایگاه منطقه ای ایران» ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز،دانشکده علوم سیاسی
27- سیف‌زاده، سیدحسین، ( 1396). نظریه‌ها و تئوری‌های مختلف در روابط بین‌المللی فردی  - جهانی شده.‌ تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
  28- شاخص‌های سیاست خارجی دولت روحانی، (1393). قابل دسترس درسایت انتخاب.
29- شفیعی، نوذر، مرادی، احمد، (1387)، «تاثیر جنگ 33 روزه لبنان بر موقعیت منطقه ای ایران»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد شهرضا، شماره نخست، صص 64-41.
30- شفیعی‌عربی، میرعلی، (1387). «اهمیت منطقه خاورمیانه و بررسی اجمالی طرح خاورمیانه بزرگ». فصلنامه فضای جغرافیایی. دوره 8، شماره 23.
31- قاسمی، فرهاد، (1386). دیپلماسی و روابط بین‌الملل. تهران: نشرمیزان. قاسمی، فرهاد. (1392). نظریه‌های روابط بین‌الملل: بنیان‌های نظری نظم و رژیم‌های بین‌المللی. تهران: نشر میزان.
32- قهرمانپور، رحمن، (1399)«تحلیل تکوین گرایانه سیاست خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 23، صص 45-52.
33- کوهن، سامئول، (1398). ژئوپلیتیک نظام جهانی. ترجمة عباس کاردان. تهران: نشر ابرار معاصر تهران.
34- مجله پگاه حوزه،1385، شماره190، تاریخچه و عملکرد حزب الله لبنان و نقش انقلاب اسلامی ایران
35- محمدی الموتی،محسن، (1398) : «هدف و ساز وکار های سیاست خارجی در اسلام»، فصلنامه انسان پژوهی دینی، دوره 6، شماره 19، صص 115-137
36- محمدی، منوچهر، (1398) سیاست خارجی جمهوری اسلامی . تهران: نشر دادگستر.
37- مشیرزاده، حمیرا، (1384). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران: انتشارات سمت.
38-  منسفیلد، پیتر، ( 1388). تاریح خاورمیانه. ترجمه عبدالعلی سپهبدی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
39- منصوری، جواد، (1397). سیاستخارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات امیرکبیر.
40- میرزایی، خلیل، (1397). پژوهش، پژوهش گری و پژوهش نامه نویسی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
41- واعظی، محمود، (1398). «راهبرد تعامل سازنده و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا». مجموعه مقالات همایش سیاست خارجی توسعه گرا. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 42- واعظی، محمود، (1398). «نقش قدرت‌های بزرگ در منطقه خلیج فارس و چالش‌های هژمونی آمریکا». فصلنامه روابط خارجی. دوره 2، شماره 6.
43- والتز،کنت، (1398). نظریه سیاست بین‌الملل. ترجمه غلامعلی چگینی‌زاده و دیگران. تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
44- aylor, Charls (2018), source of self: the making of Modern Identity, Cambridge 1Cambridge University press. 
45- Barnett, Michael n. (2019). Dialogues in Arab politics: negotiations in regional order. New York: Columbia university press.
46- Danahar، Paul. (2013). The World after the Arab Spring, The New Middle East. Available at: www. Bloomberg.com/uk/the-n.
47- Deutsch, Karl & J. David Singer. (2018). Multipolar Power System and International Stability, World Politics.Vol. 16(3).
48- Eran, M., Brown, N. J، Hamzawy, A., Sadjadpoor, K., Salem, P. (2008), For International Peace, The New Middle East.Available at: http://carnegieendowment.org/2008/02/25.
49- Otte, Evelien, Rousseau, Ronald. (2008). Social network analysis: a powerful strategy, also for the information sciences. Journal of Information Science, Vol. 28 (, pp. 441-453. ).