سخن سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

مدیر مسئول و سردبیر مجله علمی حقوق و مطالعات نوین.

چکیده

اکنون که با یاری پروردگار و توجه محبت آمیز نویسندگان گرامی، چهارمین شماره پیاپی از مجله علمی حقوق و مطالعات نوین را منتشر نموده ایم، بر خود لازم می دانیم که صمیمانه از محبت ها و زحمات کلیه نویسندگان و عوامل مجله تشکر به عمل آوریم. اکنون که از برکت الطاف الهی و با تکیه بر نیروی جوانی این فرصت به دست آمده است، باید به خداوند و باور علمی خود تکیه کنیم و با تشکر از زحمات همه کسانی که نقشی هر چند کوچک در انتشار مجله داشته اند، با کسب دانش و تجربه، در جهت تقویت و استحکام بیش از پیش محتوای مجله همت کرده و در جهت افزایش سطح کیفی و اعتبار آن بکوشیم.
پیشرفت روز افزون دانش حقوقی، ضرورت ارائه نتایج حاصل از پژوهش ها و تحقیقات حقوقی برای استفاده محققان و علاقه مندان را ایجاب کرده است. در این راستا مجلات حقوقی نقشی مهم در فرآیند ثبت، نشر و ارتقای این پژوهش ها و نیز ایجاد یک بستر مناسب برای توسعه ارتباط میان پژوهشگران عرصه حقوق داشته اند. لذا مجله علمی «حقوق و مطالعات نوین» بر اساس بررسی های شکلی و محتوایی، به زبان فارسی و با رویکردهای پژوهشی، ترویجی، ترجمه ای، تحلیل و گزارش موردی، نقدها و یادداشت های تخصصی و فنی با کیفیت، مقاله می پذیرد. در همین راستا از کلیه فعالان گرامی حوزه علم حقوق و تمامی علاقه مندان دعوت می نماییم تا با ارسال آثار و مقالات وزین خود در ارتقای سطح کیفی و کمی مجله ما را یاری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chief Editor Note

نویسنده [English]

  • D.r Seyyed Hesamoddin Rafiee Tabatabaei
Responsible Director and Chief Editor of the Scientific Journal of Law and Modern Studies.
چکیده [English]

Now that with the help of God and the loving attention of the dear writers, we have published the fourth consecutive issue of the scientific journal of law and modern studies, we consider it necessary to sincerely thank the kindness and efforts of all the authors and agents of the journal. Now that this opportunity has been obtained by the grace of God Almighty and by relying on the strength of youth, we must rely on God and our scientific belief, and thanks to the efforts of all those who have played a small role in publishing the magazine, by gaining knowledge and Experience, to strive to strengthen and solidify the content of the magazine more than before, and to strive to increase its quality and credibility.
The increasing advancement of legal knowledge has necessitated the presentation of the results of research and legal research for the use of researchers and enthusiasts. In this regard, law journals have played an important role in the process of registration, publication and promotion of this research and also creating a suitable platform for the development of communication between legal researchers. Therefore, the scientific journal "Law and Modern Studies" accepts articles based on formal and content studies, in Persian and with research, extension, translation approaches, case analysis and report, reviews and quality professional and technical notes. In this regard, we invite all activists in the field of law and all interested parties to help us improve the quality and quantity of our magazine by sending their weighty works and articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chief Editor Note
  • The scientific journal Law and Modern Studies