بحران افغانستان و پناهجویان افغان، چالش ها و راهکارها از منظر حقوق بین الملل

نوع مقاله : یادداشت تخصصی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. (نویسنده مسئول)

چکیده

بر اساس توافق دوحه که در 29 فوریه سال 2020 میان طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شد، طرفین موظف به توقف حملات علیه یکدیگر شدند. آمریکا تعهد کرد که ظرف مدت 14 ماه تمام نیروهای نظامی و غیر نظامی خود و متحدانش را از افغانستان خارج کند. طالبان هم متعهد به قطع همکاری با گروه‌های تروریستی ازجمله القاعده شد و تعهد داد تا از شدت حملات خود بکاهد و مذاکرات صلح با دولت افغانستان را به پیش برد. در حالی که انتظار می رفت این توافق به حدود بیست سال درگیری نظامی در افغانستان خاتمه دهد اما افزایش حملات طالبان به اهداف نظامی و غیر نظامی تا آنجا پیش رفت که شهرهای افغانستان یکی پس از دیگری سقوط کردند؛ رئیس جمهور وقت افغانستان به ابوظبی گریخت و کابل ظرف چند ساعت به تصرف طالبان درآمد. در این میان علیرغم تضمین های اعلام شده توسط نیروهای طالبان، تعداد زیادی از اتباع افغانستان در صدد خروج از کشور بر آمدند. امری که موجب شد جهان بار دیگر با بحران سرازیری پناهجویان مواجه شود و این سؤال مطرح شود که حقوق بین الملل برای مدیریت وضعیتی این چنین چه راهکاری دارد؛ تعهدات دولت های عضو جامعه بین المللی چیست و خلأها و چالش های احتمالی کدامند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Crisis in Afghanistan and the Afghan Refugees, Challenges and Solutions from the Perspective of International Law

نویسنده [English]

  • D.r Fatemeh Keyhanlou
Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Law, Islamic Azad University, Karaj Branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Under the Doha Agreement, signed between the Taliban and the United States on February 29, 2020, the two sides agreed to cease hostilities. The United States has pledged to withdraw all troops and civilian troops from Afghanistan within 14 months. The Taliban also pledged to cut off cooperation with terrorist groups, including al-Qaeda, and pledged to reduce the intensity of their attacks and advance peace talks with the Afghan government. While the agreement was expected to end some 20 years of military conflict in Afghanistan, the escalation of Taliban attacks on military and civilian targets went so far that Afghan cities fell one after another; The then president of Afghanistan fled to Abu Dhabi and Kabul was captured by the Taliban within hours. Meanwhile, despite guarantees announced by Taliban forces, a large number of Afghan nationals sought to leave the country. This has led to the world once again facing an influx of asylum seekers and the question of what international law has to do to manage such a situation; What are the commitments of member states of the international community and what are the potential gaps and challenges?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan
  • Refugees
  • Taliban
  • US
  • International Law
1- خبرگزاری ایسنا، (1400)، آمریکا پناهجویان افغانستان را به اوگاندا می فرستد، کد خبر 1400052719226، مورخ 27 مرداد 1400، مشاهده در 30 مرداد 1400.
2- کیهانلو، فاطمه، (1382)، بررسی امکان اعمال اصل ممنوعیت اعاده در مواجهه با حرکات گسترده آوارگان جنگی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره 4.
3- Afghan Relocations and Assistance Policy: further information on eligibility criteria and offer details (updated 4 June 2021), available at: https://www.gov.uk/government/publications/afghan-relocations-and-assistance-policy/afghan-relocations-and-assistance-policy-information-and-guidance, [accessed 21 August 2021].
4- Fitzpatrick Hartman, Joan, (1986), “The Principle and Practice of Temporary Refuge: A Customary Norm Protecting Civilians Fleeing Internal Armed Conflict”, the New Asylum Seekers: Refugee Law in the 1980’s, Martinus Nijhoff Publications.
5- https://www.aa.com.tr/fa.
6- https://www.khaama.com/persian/archives/69871.
7- Protection of Asylum-Seekers in Situations of Large-Scale Influx, No. 22 (XXXII) 1981, available at: https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6e10/protection-asylum-seekers-situations-large-scale-influx.html[accessed 20 August 2021]; UNHCR, The scope of international protection in mass influx EC/1995/SCP/CRP.3, 02 June 1995, available at: https://www.unhcr.org/excom/scip/3ae68cc018/scope-international-protection-mass-influx.html[accessed 20 August 2021]; UNHCR, Global Consultations on International Protection/Third Track: Protection of Refugees in Mass Influx Situations: Overall Protection Framework, 19 February 2001, EC/GC/01/4, available at: https://www.refworld.org/docid/3bfa83504.html [accessed 20 August 2021].
8- Runde, Daneil, (2021), The Case for Expediting Special Immigrant Visas amid a Transition of Power in Afghanistan, August 16, 2021, available at:  https://www.csis.org/analysis/case-expediting-special-immigrant-visas-amid-transition-power-afghanistan, [accessed 21 August 2021].
9- UNHCR, Guidelines on International Protection No. 11 : Prima Facie Recognition of Refugee Status, 24 June 2015, HCR/GIP/15/11, available at: https://www.refworld.org/docid/555c335a4.html [accessed 20 August 2021].
10- UNHCR, Guidelines on Temporary Protection or Stay Arrangements, February 2014, available at: https://www.refworld.org/docid/52fba2404.html [accessed 20 August 2021].
11- UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees.