انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی و تأثیر آن بر شخصیت سازی پیش از بلوغ ایشان، در پرتو حقوق ایران و مقررات بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی عکاسی، دانشگاه جامع علمی کاربردی نجف آباد. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهراء تهران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.

چکیده

اینترنت را می توان پدیده ای در جهت افزایش سرعت انتقال اطلاعات دانست، که همچنین توانسته است شفافیت های سیاسی و اجتماعی را افزایش داده و موجب دسترسی به دنیایی از آگاهی گردد. و در نهایت، توانسته است روابط میان انسان ها را تسهیل کند. اما در این میان همه انسان ها در استفاده از اینترنت شرایط مشابهی ندارند. برای مثال، کودکان نه تنها نباید به صورت بی قید و شرط به آن دسترسی داشته باشند، بلکه باید حفاظت هایی هم از آنها در این فضا به عمل آورده شود تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند. بدون وجود نظارت و حمایت کافی از کودکان، آنها در معرض انواع سوء استفاده ها در این فضا خواهند بود. آسیب های احتمالی رسانه به ویژه اینترنت به کودکان، تنها از طریق محتواهای نامناسب موجود نیست؛ و بسیاری از کودکان وجود دارند که به دلیل تولید محتواهای تبلیغاتی یا تجاری سودجویانه از طریق انتشار عکس و فیلم های آنان در فضای مجازی آسیب های فراوان دیده و خواهند دید. لذا در این مقاله سعی در بررسی و آسیب شناسی این گونه اعمال در فضای رسانه ای و تأثیرات آن بر زندگی و آینده کودکان شده است. همچنین در همین راستا به بررسی قوانین مربوطه، در ایران و حوزه بین المللی نیز پرداخته شده است. تا با آگاهی از این قوانین به طور ناخواسته به انتشار بیشتر تصاویر موضوع بحث دامن نزنیم، و همچنین در صورت مواجه شدن با چنین مواردی با توجه به داشتن احاطه و تسلط بر موارد قانونی بتوان اقدامات مناسب و مؤثری را انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dissemination of images of children in cyberspace and its effect on personality development before puberty, in the light of Iranian law and international regulations

نویسندگان [English]

  • Maryam Shariati 1
  • Masoumeh Zamanian 2
  • Milad Khalili 3
1 Undergraduate student of photography, Najafabad University of Applied Sciences. (Corresponding Author)
2 Master of Islamic Jurisprudence and Law, Faculty of Theology, Al-Zahra University, Tehran.
3 Master student of Public Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Meybod Branch.
چکیده [English]

The Internet can be considered a phenomenon to increase the speed of information transfer, which has also been able to increase political and social transparency and provide access to a world of consciousness. And finally, it has been able to facilitate human relations. But not all people have the same conditions for using the Internet. For example, not only should children not have unconditional access to it, but they should also be protected in this space so that they are not abused. Without adequate supervision and support for children, they will be exposed to all kinds of abuse in this space. The potential harm of media, especially the Internet, to children is not limited to inappropriate content; And there are many children who have been and will continue to be harmed by the production of lucrative advertising or commercial content through the publication of their photos and videos in cyberspace. Therefore, in this article, an attempt has been made to study and pathology of such actions in the media space and its effects on the life and future of children. In this regard, the relevant laws in Iran and the international arena have been reviewed. In order to be aware of these laws, we should not inadvertently encourage the publication of more images under discussion, and also in case of encountering such cases, due to being surrounded and mastering the legal cases, appropriate and effective measures can be taken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • child rights
  • privacy
  • Instagram child
1- اسماعیل نژاد، علیرضا، (1394)، نگرشی بر حقوق حمایت از کودکان، تهران، انتشارات سمت.
2- امامی، اسدالله، (1396)، حق مالکیت معنوی، تهران، نشر میزان.
3- خسروی، حمید رضا، (1392)، نظام شخصیت سازی، تهران، انتشارات سبز.
4- صفایی، سید حسین، (1395)، حقوق و مالکیت فکری، تهران، نشر میزان.
5- قاسم زاده عراقی، علی، (1396)، رسانه و چالش های موجود، تهران، انتشارات رسانه و مطالعات.
6- قاسم زاده، سارا، (1397)، قوانین حقوق بین الملل و ارتباط آن با فضای مجازی، تهران، نشر کتب علوم انسانی.
7- قضاع، محمد، (1389)، بررسی قانون کپی رایت، تهران، نشر کتابدار.
8- قنبر زاده، بابک، (1390)، حقوق کودک، تهران، انتشارات سمت.
9- کاوه مریان، میترا، (1398)، بررسی کنوانسیون حقوق کودک، تهران، نشر مطالعات حقوق و اقتصاد.
10- محمد زاده، صالح، (1396)، حریم شخصی و سرقت روح، تهران، انتشارات سمت.
11- محمد زاده، علیرضا، (1395)، بررسی بنیان حقوق کودکان، بی جا.
12- محمدی، سید حسن، (1389)، اینترنت و فضای مجازی، تهران، انتشارات مجد.