سخن سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

مدیر مسئول و سردبیر مجله علمی حقوق و مطالعات نوین.

چکیده

پیشرفت روز افزون دانش حقوقی، ضرورت ارائه نتایج حاصل از پژوهش ها و تحقیقات حقوقی برای استفاده محققان و علاقه مندان را ایجاب کرده است. در این راستا مجلات حقوقی نقشی مهم در فرآیند ثبت، نشر و ارتقای این پژوهش ها و نیز ایجاد یک بستر مناسب برای توسعه ارتباط میان پژوهشگران عرصه حقوق داشته اند.
مجلـه‌ علمی «حقوق و مطالعات نوین» در سال 1399 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز نموده است، و در پی آن، به یاری خداوند با هدف تکمیل رسالت علمی و فرهنگی خود به حیات خود ادامه خواهد داد. هدف این مجـله انعکاس دستاوردهای علمـی فرهیختگان و پژوهشگران سراسر کشور در زمینه های مختلف علم حقوق و موضوعات میان رشته ای وابسته به آن می باشد. این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت فصلنامه، دستاوردهای علمی را به نحو شایسته ایی در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های علمی معتبر کشور نمایه نماید.
انتشار نشریه «حقوق و مطالعات نوین» در جلسه‌ هیأت نظارت بر مطبوعات به تاریخ 14 مهر ماه 1399 مورد موافقت قرار گرفته و وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی) مجوز انتشار نشریه را به شماره‌ ثبت 87019  در تاریخ 14 مهر ماه 1399 صادر نموده است، که اصالت مجوز مذکور و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به سامانه جامع رسانه های کشور (e-rasaneh.ir) و یا ارسال شماره ثبت مجوز به شماره پیامک 500020202 (معاونت امور مطبوعاتی وزارتخانه) قابل راستی آزمایی است.
اکنون که از برکت الطاف الهی و با تکیه بر نیروی جوانی این فرصت بدست آمده است، باید به خداوند و باور علمی خود تکیه کنیم و با تشکر از زحمات همه کسانی که نقشی هر چند کوچک در انتشار مجله داشته اند، با کسب دانش و تجربه، در جهت تقویت و استحکام محتوای مجله همت کرده و در جهت افزایش سطح کیفی و اعتبار آن بکوشیم.
مجله علمی «حقوق و مطالعات نوین» بر اساس بررسی های شکلی و محتوایی، به زبان فارسی و با رویکردهای پژوهشی، ترویجی، ترجمه ای، تحلیل و گزارش موردی، نقدها و یادداشت های تخصصی و فنی با کیفیت، مقاله می پذیرد.
بدینوسیله از کلیه فعالان گرامی حوزه علم حقوق و تمامی علاقه مندان خواهشمندیم تا با ارسال آثار و مقالات وزین خود در ارتقای سطح کیفی و کمی مجله ما را یاری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chief Editor Note

نویسنده [English]

  • Seyyed Hesamoddin Rafiee Tabatabaei
Responsible Director and Chief Editor of the Scientific Journal of Law and Modern Studies.
چکیده [English]

The increasing advancement of legal knowledge has necessitated the presentation of the results of research and legal research for the use of researchers and enthusiasts. In this regard, law journals have played an important role in the process of registration, publication and promotion of this research and also creating a suitable platform for the development of communication between legal researchers.
The scientific journal "Law and New Studies" has started its activities in 1399 in accordance with the needs and requirements of the time, and after that, with the help of God, it will continue its life with the aim of completing its scientific and cultural mission. The purpose of this journal is to reflect the scientific achievements of intellectuals and researchers across the country in various fields of jurisprudence and related interdisciplinary topics. This journal hopes to provide scientific achievements to those interested in the subject of research and to index them in the reputable scientific databases of the country by its activity and by receiving articles and regular publication as a quarterly.
The publication of the journal "Law and New Studies" was approved at the meeting of the Press Supervisory Board on October 5, 2016, and the Ministry of Culture and Islamic Guidance (Deputy Minister of Press and Information) issued a license to publish the journal under registration number 87019 on October 5, 2016. Issued in 1399, the authenticity of the license and the accuracy of the information contained in it can be verified by referring to the comprehensive media system of the country (e-rasaneh.ir) or sending the license registration number to the SMS number 500020202 (Deputy Minister of Press Affairs) Is.
Now that this opportunity has been obtained thanks to the blessings of God Almighty and relying on the strength of youth, we must rely on God and our scientific belief, and thanks to the efforts of all those who have played a small role in publishing the magazine, by gaining knowledge and experience. , Strive to strengthen and strengthen the content of the magazine and strive to increase its quality and credibility.
The scientific journal "Law and Modern Studies" based on formal and content studies, in Persian and with research, extension, translation, case analysis and report approaches, reviews and specialized and technical notes with the quality of the article.
We hereby ask all the esteemed activists in the field of law and all those interested to help us in improving the quality and quantity of our magazine by sending their weighty works and articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chief Editor Note
  • The scientific journal Law and Modern Studies