دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کارکردهای مفهومی تعهد در صورتبندی وجه التزام در حقوق ایران و مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

حسین دانشفر؛ سهیل گلچین


رویکردی بر عوامل موثر در افزایش قاچاق کالا و ارز و راهکارهای مقابله و کنترل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

نوید صحرائی؛ منیره رحیمی کلدانلو


حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه قراردادی در عصر قراردادهای هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

سید مهدی رضوی


بررسی تشابهات و تفاوتهای قوانین جرایم سایبری در قانون جرایم رایانه ای ایران و قوانین بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

مصطفی عباسی؛ محدثه قوامی پور سرشکه؛ حامد نبی زاده