موضوعات = حقوق
کارکردهای مفهومی تعهد در صورتبندی وجه التزام در حقوق ایران و مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

حسین دانشفر؛ سهیل گلچین


رویکردی بر عوامل موثر در افزایش قاچاق کالا و ارز و راهکارهای مقابله و کنترل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

نوید صحرائی؛ منیره رحیمی کلدانلو


حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه قراردادی در عصر قراردادهای هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

سید مهدی رضوی


بررسی تشابهات و تفاوتهای قوانین جرایم سایبری در قانون جرایم رایانه ای ایران و قوانین بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

مصطفی عباسی؛ محدثه قوامی پور سرشکه؛ حامد نبی زاده


تحلیل جرم شناختی تأثیر موسیقی خشن بر افزایش حالت خطرناک و رفتار خشونت آمیز

دوره 4، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-23

محمود مهدوی؛ محمد روح اللهی؛ سید مهیار مروتی


واکاوی اعمال خیارات ماده 396 قانون مدنی در قراردادهای هوشمند

دوره 4، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-20

امیررضا محمودی؛ مریم بحر کاظمی


جایگاه عرف آنی در نظریه ها و رویه قضایی بین المللی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-19

اعظم آریامنش؛ اسماعیل شاهسوندی


رژیم حقوقی وسایل نقلیه خودران دریایی از منظر حقوق بین الملل

دوره 4، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-23

هادی مسعودی فر؛ فاطمه نعیمی شامل


فرآیندهای دادرسی الکترونیکی

دوره 4، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-23

مهدی بیکی شورکی؛ محمدرضا فلاح