کلیدواژه‌ها = تمرکز زدایی و دموکراسی های محلی
تمرکز زدایی بایسته در نظام آینده افغانستان با تأکید بر مردم سالاری

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-19

محمد آصف فقیری؛ دکتر مهدی شعبان نیا منصور