کلیدواژه‌ها = حق فسخ
تقلیل ثمن در حقوق ایران و اروپا

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-24

سامان عسکری؛ رضا زرجان؛ نازنین عباس پور ایکدر