دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

حمایت از حقوق کودکان در عصر پدیده‌های تکنولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

محمدمهدی سیدناصری؛ طاهره شاه محمدی


تحلیل حقوقی آثار مالی-اقتصادی خاتمه و فسخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

ایرج گلابتونچی؛ کوروش جعفرپور


حفظ داده‌های شخصی؛ حق شهروندان، تکلیف دولت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

نرگس نخجوانی


مطالعه حمل‌ونقل بین‌المللی دریایی در زمان تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران با رویکرد قواعد و قوانین اینکوتِرمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

حامد درگاهی؛ لیلا خوارزمی