کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-19

زهرا حیدری رمضان


2. بررسی جایگاه ملی کردن و مصادره اموال در حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-17

فاطمه مسیح زاده