کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فعل غیر و آثار حاکم بر آن در حقوق ایران و فرانسه

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-18

دکتر سید رضا باقری؛ فاطمه نقیبی علمداردهی