نویسنده = سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
تعداد مقالات: 4
1. سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


2. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


3. سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی و اسلامی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-12

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره السادات رفیعی طباطبایی


4. محدودیت های قانونی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری الکترونیکی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-20

لیلا طهماسبی؛ سید حسام الدین رفیعی طباطبایی